Prijzen fysiotherapie

Zitting algemene fysiotherapie € 35,00
Lange zitting i.v.m. complexe en/of meervoudige zorgvragen € 65,00
Screening DTF € 15,00
Intake/onderzoek na screening € 35,00
Intake/onderzoek na verwijzing € 45,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 55,00
Niet nagekomen afspraak € 25,00
Eenvoudige, korte rapporten € 35,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 65,00
Telefonisch overleg € 15,00
Fittesten Prijs
Korte fysiofitheidstest € 60,00
Uitgebreide fysiofitheidstest € 120,00

Vergoeding vanuit uw zorgverzekering

Fysiotherapie Amstelstreek heeft zorgcontracten afgesloten met Achmea Zilveren kruis en DSW zorgverzekeraars betreffende de vergoedingen.

De zorgverzekeraars willen steeds meer macht uitoefenen op de manier en hoeveelheid van behandelen, waardoor de zorg die Fysiotherapie Amstelstreek wil leveren in het gedrang komt. Om die reden heeft de praktijk besloten geen contracten meer te tekenen. U kunt uw zorgverzekeraar zelf contacten omtrent de vergoedingen bij niet gecontracteerde fysiotherapie.

Dit houdt in dat u na een behandeling de factuur dient te pinnen en zelf kunt declareren bij de zorgverzekeraar.

Voor de meeste klachten valt fysiotherapie buiten de basisverzekering voor iedereen boven de 18 jaar, onder de 18 jaar geldt vanuit de basisverzekering een dekking van 9 behandelingen met de mogelijkheid tot 9 behandelingen aan te vullen als dit noodzakelijk is. Voor iemand boven de 18 is de vergoeding dus afhankelijk van wat er vergoed wordt vanuit de aanvullende verzekering.

Voor bepaalde aandoeningen die als chronisch worden benoemd geldt vanaf de 21e behandeling een volledige vergoeding vanuit de basisverzekering voor een bepaalde periode. Fysiotherapie die vergoed wordt vanuit uw “basisverzekering” komt eerst voor rekening van uw eigen risico.

Het is aan te raden om zelf goed geïnformeerd te blijven over wat u vergoed krijgt. In 2018 zijn er ook weer veranderingen betreffende uw zorgverzekering. Voor informatie kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar of bezoek de website: www.fysiotherapie.nl

Eigen risico

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt voor kosten vanuit de basisverzekering een verplicht eigen risico. In 2015 is dit verplichte eigen risico vastgesteld op € 375,-.

Daarnaast kunt u er zelf voor kiezen een hoger eigen risico af te spreken met uw zorgverzekeraar. Het eigen risico geldt voor alle kosten die uw zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering, behalve de kosten voor huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg en jeugdpakket tandheelkundige zorg voor jongeren tot 18 jaar.

Doordat fysiotherapie alleen bij een chronische indicatie vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering vergoed wordt, valt deze vergoeding daarmee ook in de regeling van het verplichte eigen risico.

In alle andere gevallen heeft het eigen risico geen gevolgen voor uw vergoeding fysiotherapie omdat deze vergoeding vanuit de aanvullende verzekering geregeld wordt. Voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.

CKR registratie (centraal kwaliteitsregister KNGF)

De medewerkers voldoen aan de eisen voor inschrijving in het CKR. De eisen die hier voor gelden hebben te maken met bijscholing, vakoverleg en praktijkervaring.

© Copyright 2016 - Fysiotherapie Amstelstreek